Image

Image
Image

Over Kindcentrum Koos Meinderts

Gezamenlijke visie

In 2019 hebben we met alle medewerkers van het Kindcentrum, ouders van de MR en leerlingen uit de leerlingenraad onze visie opgesteld.

Waarom wij een Kindcentrum zijn: wij begeleiden kinderen in een veilige omgeving met inzet van elkaar(s) kwaliteiten en eigen inbreng. Zodat iedereen met plezier en zelfvertrouwen talent op eigen niveau ontwikkelt. We gaan respectvol met elkaar en onze omgeving om. Samen sterk!

Onze kernkwaliteiten: ondernemen, enthousiast, betrokken en kennis delen.

Onze kernwaarden: plezier, talent, samenwerken, (zelf)vertrouwen, eerlijkheid en eigenaarschap.

En, SAMEN STERK zijn niet zomaar twee woorden:

Samenwerken
Autonomie
Maatschappelijke vorming
Eigenheid en eigenwaarde
Nieuwsgierig en interesse
Sociale competenties
Talent ontwikkelen
Eigenaar leerproces
Respect
Kwaliteit.

Vanuit deze visie bouwen we aan ons Kindcentrum. Figuurlijk én letterlijk. Want het ontwerp van het nieuwe KC-gebouw is klaar. We wachten op bekendmaking wanneer de eerste paal de grond in gaat.

Klik hier voor meer informatie over ondernomen en te nemen stappen en de gebruikers van het KC.

Image
Image

Ervaring van een ouder:

“De verbindende activiteiten binnen KC Koos Meinderts vind ik altijd erg krachtig. Niet alleen het gezamenlijke kerst- of Sinterklaasfeest, maar ook de samenwerking tussen de verschillende groepen. Zo helpt groep 8 bij de Pietengym van groep 4 en lezen leerlingen uit de bovenbouw samen met leerlingen uit groep 3. Wat mij betreft mogen daar nog veel meer activiteiten bij komen.

Het bezoek van schrijver Koos Meinderts tijdens de Kinderboekenweek staat nog steeds hoog aangeschreven bij mijn kinderen. De grappige verhalen, maar ook de prachtige illustraties worden zeer gewaardeerd. Een van mijn kinderen won zelfs een van de tekeningen, waar hij supertrots op is. Leesplezier krijgt veel aandacht op school. Sommige klassen hebben zelfs een heerlijke leeshoek met banken ingericht.” (Marjolein)

Image

Image
Image

Koos Meinderts Basisschool

Dagelijks geven wij ongeveer 400 kinderen uit Loosduinen onderwijs. Het KC staat in een rustig, groen deel van Houtwijk. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht hun religie of sociaal-culturele achtergrond. De kinderen die naar ons KC komen zijn een afspiegeling van de wijk. Respectvol met elkaar omgaan is belangrijk in een multiculturele maatschappij, daarvoor bieden wij een veilige oefen- en leerplaats.

Ons onderwijs
Wij bieden een combinatie van klassikaal onderwijs met adaptieve en zelfstandige werkvormen. Kinderen zitten allemaal in een eigen groep met leeftijdsgenoten. Plezier in leren is voor ons belangrijk en we besteden aandacht aan zelfstandig werken en samenwerken. We gebruiken onder andere een weektaak en een symbool voor uitgestelde aandacht.

We werken met de Snappet; een digitaal middel waarmee we de leerstof bij rekenen, taal en lezen afstemmen op de behoefte van ieder kind. Vanaf groep 1 leren de kinderen Engels luisteren en spreken, vanaf groep 5 leren ze ook Engels schrijven. Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer zijn aparte vakken bij ons. Waar mogelijk integreren we dit. De kleuters spelen vaak buiten of in het speellokaal waarvan één keer in de week door een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De groepen 3 tot en met 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

Ook tekenen, handvaardigheid en muziek staan bij ons op de planning. We zien dit als een bijdrage aan creativiteit en ontwikkeling, als middel om te ontspannen én als erkenning van talenten. Wij vinden talentontwikkeling belangrijk: vier keer per jaar laten kinderen hun talent zien aan vrienden en familie bij de Koos Got Talent uitvoeringen en organiseren wij naschoolse activiteiten.

Praktische informatie
Op onze website kunt u meer informatie vinden over ons onderwijs en de mogelijkheid om kennis te maken met ons. We organiseren bijvoorbeeld regelmatig een informatie-ochtend voor nieuwe ouders.

Image

Image
Image

Peuteropvang De Jonge Bevers

Peuteropvang De Jonge Bevers is dé organisatie in Loosduinen waar peuters de gelegenheid krijgen zich op een speelse en eigentijdse manier te ontwikkelen. De peuteropvang verzorgt de opvang voor kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. Vier dagdelen per week max. 16 kinderen per dag. Peuters kunnen hier dagelijks spelen met hun vriendjes en leeftijdsgenootjes.

Het team van De Jonge Bevers stimuleert met het dagprogramma de verschillende ontwikkelingsfases die bij de leeftijd horen. Wij bieden de peuters een veilige, gezellige en vertrouwde leefomgeving met de juiste (speel)materialen. Wij zijn in het kindcentrum gezamenlijke gebruiker van een multifunctionele ruimte met school.
Wij werken nauw samen met groep 1 en 2 van de Koos Meindertsschool en zorgen voor een warme overdracht als de kinderen doorstromen naar de basisschool.

Ook streven wij naar een doorgaande leerlijn/ontwikkelingslijn voor de kinderen. Deze ontwikkelingslijn komt voort uit de gezamenlijke visie van peuteropvang, school en kinderopvang.

De kinderen stromen op deze manier makkelijker en zelfbewuster door naar de Koos Meindertsschool en de buitenschoolse opvang.

Image

Image
Image

Kinderopvang 2Samen

2Bevers is onderdeel van Kinderopvang 2Samen, een maatschappelijke kinderopvangorganisatie met locaties in heel Den Haag, Monster en Naaldwijk.

Kinderdagverblijf 2Bevers

Bij een kindcentrum voor kinderen van 0-13 jaar hoort een goed kinderdagverblijf. In ons nieuw te realiseren gebouw gaat 2Bevers dan ook van start met een aantal groepen kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit maakt de doorgaande ontwikkellijn die we kinderen van KC Koos Meinderts bieden compleet.

Zodra bekend is wanneer de nieuwbouw af is, wordt ook bekend wanneer wij ons kinderdagverblijf gaan openen en vanaf wanneer u uw kind(eren) kunt inschrijven. Wij houden u op de hoogte.

Lees meer over kinderopvang voor 0-4 jarigen bij Kinderopvang 2Samen op de website.

Buitenschoolse opvang 2Bevers

Wij bieden een fijne plek waar kinderen van 4 tot 12 jaar zichzelf kunnen zijn en rust en gezelligheid kunnen ervaren.

Wij zien kinderen, bekijken ze met een positieve blik, kijken achter gedrag en helpen kinderen hun talent te ontdekken.

We verzorgen een aantrekkelijk activiteitenaanbod met en voor de kinderen. Wij maken samen het activiteitenbord en proberen zoveel mogelijk in te spelen op de interesses, behoeften en talenten van de kinderen. Kinderparticipatie is voor ons een belangrijke pijler.
Door een kind mee te laten praten en de mogelijkheid te geven zich te uiten wordt het zelfvertrouwen gestimuleerd. Kinderen voelen zich gezien!   

Wij zijn er trots op dat wij de samenwerking met school en peuteropvang verder hebben uitgebreid en dat we samen bouwen aan Kindcentrum Koos Meinderts.