Image

Image
Image

Nieuwbouw KC Koos Meinderts

Beste belangstellende,

De nieuwbouwplannen voor KindCentrum Koos Meinderts (Koos Meindertsschool - 2Bevers - De Jonge Bevers) zijn in volle gang. Op deze pagina wordt u zo veel mogelijk geïnformeerd gedurende dit proces.

Image

Huidig gebouw januari 2024

Image

Nieuw gebouw medio juli 2025

Na een lange voorbereidingstijd kunnen wij eindelijk goed nieuws delen over de nieuwbouw van KC Koos Meinderts. Een aannemer is geselecteerd en aan hem wordt de bouw van KC Koos Meinderts voorlopig gegund. Er lopen nog een aantal procedures en wij verwachten de opdracht aan de aannemer begin februari 2024 definitief te gunnen.

Wij kijken uit naar de samenwerking met dit middelgrote familiebedrijf. Zij hebben zich geprofileerd door hun aanpak m.b.t. omgevingsmanagement. Veiligheid, zowel op de bouwplaats als het transport naar de bouwplaats, krijgt bij deze aannemer veel aandacht. Ook organiseert de aannemer leuke en informerende activiteiten om u, de kinderen, omwonenden en andere betrokkenen te betrekken bij dit bijzondere traject.

Door zich te verdiepen in het ontwerp, de doelgroep en de wijk, weten zij voor wie en waarvoor zij bouwen en dragen hierdoor bij aan de toekomst van KC Koos Meinderts. In het unieke en duurzame gebouw kunnen onze kinderen en teamleden van nu en in de toekomst zich, met plezier en (zelf)vertrouwen op eigen niveau, ontwikkelen.

Image
Dit betekent dat wij ons gaan voorbereiden op een verhuizing naar een tijdelijke locatie. Het gehele KC (school, voorschoolse en buitenschoolse opvang en peuteropvang) gaat gedurende de bouwperiode (maart 2024-juli 2025) naar de Albardastraat 25, 2555 XP Den Haag (voormalig Hofstad Mavo/Havo gebouw).

Voor de verhuizing organiseren wij een informatieavond. Tijdens deze avond vertellen wij in een presentatievorm met verklarende tekeningen en foto’s over onze plannen aangaande de verhuizing en de bouw. De aannemer geeft een toelichting op het bouwproces en de wijze waarop zij u op de hoogte blijven houden, bijvoorbeeld door het sturen van kwartaalnieuwsbrieven, periodieke informatieavonden en het inzetten van een QR-code. De aannemer heeft ook aangegeven met buurtbewoners in gesprek te willen om te horen wat zij belangrijk vinden in de communicatie.

Wij verwachten rond het Paasweekend te kunnen verhuizen en het gebouw en ruimtes in te kunnen richten. Vanaf 4 april 2024 starten wij in de Albardastraat.

Wij hopen u voor nu voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit om dit zo goed en fijn mogelijk te organiseren en te doorlopen.

Image

In de afgelopen jaren zijn er in de nieuwsbrieven stukjes opgenomen, in dit stukje willen we u nog eens chronologisch informeren over de grote lijnen en belangrijke stappen. Ook hopen we hiermee de samenhang tussen alle activiteiten weer te geven.

Extra informatie over de ondernomen en te nemen stappen en de gebruikers volg deze link

Image

Wij willen in Loosduinen een KindCentrum neerzetten waarbij alle partijen (school, kinderopvang, peuteropvang en welzijn) gezamenlijk werken aan een optimale ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Maatschappelijke vorming gericht op de omgeving, waarbij wij aansluiting zoeken bij verschillende externe partners naar behoefte van onze doelgroep. Een voorziening waarin onderwijs en kinderopvang daadwerkelijk als één multidisciplinair team integraal samenwerken met de omgeving. Met één missie en visie op leren en de ontwikkeling van kinderen.

Onze samen opgestelde visie “Samen sterk” in 2019 willen wij verder uitwerken, zodat wij als één team vanuit een gezamenlijke pedagogische en educatieve visie kunnen werken.

Image

Lucas Onderwijs beoogt medio juli 2025 een nieuwe huisvesting voor KC Koos Meindertsschool - 2Bevers - De Jonge Bevers in gebruik te nemen. Door deze samenwerking binnen één gebouw willen de organisaties een verbinding gecreëerd tussen school, thuis en (leef)omgeving om kinderen te laten ontwikkelen tot zelfbewuste verantwoordelijke en kansrijke burgers. Niet alleen op educatief en pedagogisch vlak maar ook op het gebied van huisvesting heeft samenwerking positieve effecten, het is immers efficiënt om verschillende groepen gebruikers op diverse tijden gebruik te laten maken van het gebouw.

Door de vorming van kindcentra kunnen doorlopende leer- en ontwikkellijnen voor 0-13 jaar geoptimaliseerd worden waarin het kind centraal staat. Deze ambitie wordt gedeeld door de Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag, bij dit project de partner en mede-opdrachtgever van Lucas Onderwijs.

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kun u het contactformulier nieuwbouw invullen.

Zie ook de informatiebrief van het Lucasonderwijs.

Heeft u de informatieavond op 30 november 2020 gemist? Klik dan op deze link om de presentatie terug te kijken.

Wilt u het verslag van deze avond lezen? Klik dan dan hier.

Image